Alkol, Madde ve Adli Tıp

Alkol sanayii son yüzyılın bilinen en önemli ticari sektör alanlarından biridir.

Alkol kişilerin yaşamına her aşamada girmiş bir maddedir.

Bilim adamlarının Alkol üzerinde yaptıkları çalışmalar alkolün zararlı etkisini ortaya koymuştur. Ancak ne yazık ki bu tür çalışmalar alkol tüketim hızını azaltmamış ve sosyal olduğu kadar hukuki sorunlar ile karşımıza çıkmaktadır.

Adli tıp uzmanı olarak yaşam içerisinde Alkol ile çok sayıda soru ile karşılaşabilmekteyiz. Bu soruların en yoğunlaştığı kısım trafik ve alkol kullanımının ortaya çıkardığı istenmeyen durumlardır. Bunun dışında alkolün makine kontrol yeteneğine, işyeri ile ilişkili aktivite ve sosyal davranışlar üzerine olan etkileri hakkında sıklıkla sorular sorulabilmektedir.

Adli tıbbi ölüm incelemelerinde ise; ölüme neden olan maddenin yalnızca etil alkol olup olmadığı, diğer toksinlere ek olarak rol oynayıp oynamadığı, toksin olmadığı zaman tek başına ölümden sorumlu olup olmadığı, postmortem tespit edilmiş miktarın ölümden önceki davranışa etkisinin ne kadar olduğu, gecikmiş ölüm vakalarında yaralanma zamanındaki kan alkol konsantrasyonunun ne kadar olduğu hakkında sorunlar doğmaktadır.

Bu alanda bilirkişilik yapan Adli Tıp Uzmanı bilirkişi olarak;