Ölüm, Ölü Muayenesi ve Otopsi

Ölüm, istenmeyen bir sondur. Tıbbi açıdan baktığımız zaman kişinin yaşaması için gerekli olan üç temel fonksiyonunun kaybolmasıdır. Bunlar solunum, dolaşım ve sinir sistemidir.

Ölüm hadisesi gerçekleştiği zaman ölümün nedeni, ne zaman olduğu, nerede olduğu, ölüme yol açan nedenlerin ne olduğu, kimin öldüğü gibi konular hukuk bazında önem taşıyabilir. Bu gibi durumlarda olay yerinin incelenmesi, ölü muayenesi, adli ölü muayenesi ve adli otopsi işlemleri uygulanarak yukarıda sözü edilen sorulara karşılık bulunmaya çalışılır.

Bu işlemler ideal olarak Adli Tıp Uzmanları tarafından bilfiil veya gözetiminde yapılması tüm dünyada uygulanan bir yöntemdir.

Deneyimli Adli Tıp uzmanları tarafından yapılmayan adli ölü muayeneleri ve adli otopsi işlemleri sorgulanmaya her zaman açıktır.

Hangi durumlarda Adli Otopsi yapılır?

Bu durumlarda mutlaka otopsi yapılmalı ve otopsi deneyimli adli tıp uzmanları tarafından gerçekleştirilmelidir.