Mütalaa / Uzman Görüşü

Taraflar savcılık aşaması, dava öncesi, dava süreci ya da sonrasındaki üst mahkeme aşamalarında; dava dosyasındaki kayıtlara, teknik incelemeler, kurum veya bilirkişi raporlarına itiraz etmek veya alternatif rapor sunmak amacıyla aşağıdaki başlıklarda Mütalaa / Uzman Görüşü alabilirler.

Uzman Görüşü / Bilimsel Mütalaa raporu verilen başlıklar

Savcılık Aşaması

Ön hazırlık ve soruşturma aşamasında rapor/danışmanlık

Dava Öncesi

Adli Tıbbi konularda Tıbbi-Teknik Danışmanlık


Dava Sürecinde

Adli Tıbbi konularda Tıbbi-Teknik Danışmanlık

Rapora İtiraz

Dosyadaki bilirkişi raporlarına alternatif rapor/danışmanlık

Karar Sonrası

Karara itiraz aşamasında rapor/danışmanlık

Karar Sonrası

Karar sonrası istinaf aşamasında rapor/danışmanlık