İletişim

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Adli Tıp Anabilim Dalı,

06100, Sıhhiye Kampüsü, Ankara 

TELEFON : (0312) 305 2004 - 305 4057 - 305 3191 

FAKS : (0312) 305 31 92