Prof.Dr. Aysun Balseven Odabaşı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı✒️ Özgeçmiş ✒️

Aysun Balseven Odabaşı, Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında tıpta uzmanlık eğitimini 2002 yılında tamamladı. 2003-2005 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinde adli tıp uzmanı olarak çalıştı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak akademik hayatına başladı. Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsünde başlamış olduğu Adli Biyoloji doktora programını 2009 yılında tamamlayarak PhD derecesini aldı. 2010 yılında doçentlik unvanını alarak 2017 yılında profesörlük kadrosuna atandı. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Bilirkişilik, tıbbi uygulama hataları, maluliyet, adli belge incelemeleri, adli psikiyatri, çocuk istismarı, şiddet, cinsel saldırı, toksikoloji, başlıca çalışma alanlarıdır. İlgili alanlarda pek çok araştırma yapmış, projeler yürütmüş olup çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.  

Türk Tabipleri Birliği Bilirkişilik Temel Eğitimi Programında uygulama eğitimlerinin hazırlayıcılarındandır. Bu kapsamda çok sayıda hekime bilirkişilik yöntem bilgisi ve tıbbi uygulama hatası iddialarında sistem temelli yaklaşım konusunda eğitim vermiştir. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, çocuk istismarı ve adli belge inceleme ile ilgili pek çok proje ve kursta eğiticilik yapmıştır.

Hacettepe Üniversitesi, Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Koordinatörlerinden olup Hacettepe Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk İstismarı ve İhmali Tedavi ve Araştırma Birimi (ÇİDAT) kurucu üyelerindendir.

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Bilirkişilik Danışma Kurulu üyesi, Adli Belge İnceleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Türk Tabipleri Birliği Çocuk İstismarı ve İhmali Duyarlılık Grubu üyesi, Adli Tıp Uzmanlık Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği Maluliyet Çalışma Grubu koordinatörüdür.


Aysun Baseven Odabaşı-Resim

Prof.Dr. Aysun Balseven Odabaşı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı